1398/1/14 چهارشنبه

فرم ضروری
مدارک لازم جهت عضویت در کتابخانه های عمومی استان مرکزی

مدارک لازم:
ارایه کارت ملی
ارایه یک قطعه عکس
تکمیل فرم ثبت نام
پرداخت حق عضویت یکساله * ( طبق جدول پیوست )
پرداخت 5000 ریال هزینه صدور کارت
.
.


 
ردیف نام کتابخانه شهرستان کد کتابخانه درجه حق عضویت (به ریال) جریمه دیرکرد روزانه (به ریال)
۱ صاحب الامر(عج) اراک ۶۳۴۷ ۷ ۳۰۰۰۰ ۵۰۰
۲ حضرت امام حسین(ع) اراک ۶۰۳۳ ۷ ۳۰۰۰۰ ۵۰۰
۳ علی بن ابیطالب(ع) اراک ۱۲۶۳ ۸ ۲۵۰۰۰ ۵۰۰
۴ امیرالمومنین(ع) اراک ۱۹۱۳ ۶ ۳۰۰۰۰ ۵۰۰
۵ حجت الاسلام میرجعفری(ره) اراک ۵۴۳ ۴ ۴۰۰۰۰ ۵۰۰
۶ شهدای مرزیجران اراک ۵۸۳ روستايي ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۷ کربلایی کاظم ساروق اراک ۵۰۸ ۷ ۲۵۰۰۰ ۵۰۰
۸ شهید زراستوند اراک ۵۶۷ ۶ ۳۵۰۰۰ ۵۰۰
۹ شهدای معصومیه اراک ۵۴۴ روستايي ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۱۰ شهدای شهرک ولیعصر(عج)  اراک ۱۹۱۲ ۷ ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۱۱ شماره یک  اراک ۶۸۱ ۴ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰
۱۲ شهدای سنجان اراک ۶۲۵ ۸ ۲۵۰۰۰ ۵۰۰
۱۳ دکتر حصیبی  اراک ۱۹۱۱ ۳ ۴۰۰۰۰ ۵۰۰
۱۴ شهدای داود آباد  اراک ۱۹۱۰ ۸ ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۱۵ شهدای خیرآباد اراک ۵۸۲ روستايي ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۱۶ امام خمینی(ره) کرهرود اراک ۷۰۲ ۶ ۳۰۰۰۰ ۵۰۰
۱۷ ابراهیم دهگان  اراک ۵۴۲ ۴ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰
۱۸ آیت الله اراکی  اراک ۱۹۰۹ ۵ ۴۰۰۰۰ ۵۰۰
۱۹ سیدالشهدا (ع) کردیجان آشتیان ۶۰۶۹ روستايي ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۲۰ عباس اقبال آشتیانی  آشتیان ۱۹۱۴ ۵ ۳۰۰۰۰ ۵۰۰
۲۱ امام خمینی(ره) گرکان آشتیان ۸۵۶ روستايي ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۲۲ پروفسور سید محمود حسابی  تفرش ۵۸۴ ۵ ۳۵۰۰۰ ۵۰۰
۲۳ شهدای قورچی باشی خمین ۱۱۱۴ ۸ ۲۵۰۰۰ ۵۰۰
۲۴ صاحب الزمان رباط مراد خمین ۱۹۱۸ روستايي ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۲۵ شهید مصطفی خمینی شهابیه خمین ۱۹۱۷ روستايي ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۲۶ شهید بهشتی  خمین ۸۵۵ ۴ ۳۰۰۰۰ ۵۰۰
۲۷ سرداران شهید خمین خمین ۱۹۱۶ ۶ ۳۰۰۰۰ ۵۰۰
۲۸ ابوذر غفاری دهنو خمین ۱۹۱۵ روستايي ۰ ۲۰۰
۲۹ معراج  خنداب ۸۵۴ ۵ ۰ ۲۰۰
۳۰ توحید اناج خنداب ۱۹۲۰ روستايي ۰ ۲۰۰
۳۱ ادیب الممالک فراهانی جاورسیان خنداب ۱۹۱۹ ۷ ۰ ۲۰۰
۳۲ علامه سیدعبدالهادی حسینی دلیجانی دلیجان ۶۲۷۷ ۸ ۳۰۰۰۰ ۵۰۰
۳۳ فاضلین نراقی نراق دلیجان ۲۱۱۳ ۵ ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۳۴ الغدیر راونج دلیجان ۲۱۱۲ روستايي ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۳۵ اشراق  دلیجان ۸۵۳ ۴ ۴۰۰۰۰ ۵۰۰
۳۶ امام حسن مجتبی(ع) زاویه زرندیه ۶۳۲۰ ۷ ۳۰۰۰۰ ۵۰۰
۳۷ حضرت باقرالعلوم(ع) خشکرود زرندیه ۶۰۶۲ ۷ ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۳۸ شهدای علیشار زرندیه ۱۹۲۳ روستايي ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۳۹ شهدای پرندک زرندیه ۶۹۵ ۶ ۲۵۰۰۰ ۵۰۰
۴۰ امام علی(ع) مامونیه زرندیه ۶۸۰ ۵ ۳۰۰۰۰ ۵۰۰
۴۱ ولی عصر(عج)  ساوه ۷۶۱ ۵ ۳۰۰۰۰ ۵۰۰
۴۲ علامه عسگری  ساوه ۱۹۲۸ ۶ ۳۵۰۰۰ ۵۰۰
۴۳ شهید هاشمی نژاد  ساوه ۱۳۷۲ ۳ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰
۴۴ شهید نظر فخاری نوبران ساوه ۱۹۲۵ ۹ ۲۵۰۰۰ ۵۰۰
۴۵ شهید چمران غرق آباد ساوه ۱۹۲۴ ۷ ۲۵۰۰۰ ۵۰۰
۴۶ سلمان ساوجی  ساوه ۷۶۲ ۳ ۴۰۰۰۰ ۵۰۰
۴۷ امام سجاد (ع) ستق ساوه ۶۳۹۴ روستايي ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۴۸ حضرت زهرا(س) مهاجران شازند ۶۳۵۳ ۹ ۲۵۰۰۰ ۵۰۰
۴۹ ملا صدرا شهباز شازند ۱۹۳۰ ۸ ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۵۰ شهید مطهری مهاجران شازند ۲۱۱۴ ۸ ۲۵۰۰۰ ۵۰۰
۵۱ شهدای شازند شازند ۶۳۳ ۷ ۲۵۰۰۰ ۵۰۰
۵۲ شهدای توره شازند ۶۴۸ ۸ ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۵۳ شهدای هندودر شازند ۶۴۹ ۶ ۲۵۰۰۰ ۵۰۰
۵۴ شهدای نهرمیان شازند ۶۵۰ روستايي ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۵۵ شهدای مالمیر شازند ۶۸۳ روستايي ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۵۶ شهدای حصار و فر شازند ۶۳۴ روستايي ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۵۷ شهدای بازنه شهباز شازند ۷۶۰ ۷ ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۵۸ سردارشهید سیاوش امیری  شازند ۶۳۵ ۵ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰
۵۹ امیر المومنین(ع) آستانه شازند ۷۵۹ ۵ ۲۵۰۰۰ ۵۰۰
۶۰ امام خمینی(ره) قدمگاه شازند ۷۵۷ روستايي ۲۰۰۰۰ ۵۰۰
۶۱ امام رضا(ع) تلخاب فراهان ۶۳۹۲ روستايي ۰ ۲۰۰
۶۲ شهید نبی اله ونک فراهان ۳۳۲۲ روستايي ۰ ۲۰۰
۶۳ قائم مقام فراهانی  فراهان ۱۹۳۱ ۷ ۲۵۰۰۰ ۵۰۰
۶۴ ولایت  فراهان ۱۹۳۳ ۷ ۲۵۰۰۰ ۵۰۰
۶۵ سردارشهید اسداله هاشمی خنجین فراهان ۱۹۳۲ ۷ ۰ ۲۰۰
۶۶ حضرت زینب(س) خسروبیگ کمیجان ۶۳۸۱ روستايي ۰ ۲۰۰
۶۷ فخرالدین عراقی  کمیجان ۱۹۳۴ ۶ ۰ ۲۰۰
۶۸ شیخ عبدالنبی وفسی کمیجان ۳۳۲۳ روستايي ۰ ۲۰۰
۶۹ شهدای اسفندان کمیجان ۱۹۳۶ روستايي ۰ ۲۰۰
۷۰ شادروان رضا محمودی میلاجرد کمیجان ۱۹۳۵ ۶ ۰ ۲۰۰
۷۱ علامه طباطبایی  محلات ۱۱۱۵ استاندارد ۵۰۰۰۰ ۵۰۰
۷۲ امام صادق(ع) نیم ور محلات ۱۹۳۸ ۶ ۲۵۰۰۰ ۵۰۰
۷۳ آیت الله مقدسی  محلات ۱۹۳۷ ۵ ۳۰۰۰۰ ۵۰۰
فايلها
حق عضويت.pdf 71.68 KB
 [PageVisit]