1398/1/14 چهارشنبه

بخشنامه
شیوه نامه اجرایی جشنواره کتاب خوانی رضوی جشنوارة کتاب‌خوانی رضوی از سری برنامه‌های موضوعی است که در سال جاری ششمین دوره آن به عنوان یکی از برنامه های سال خواندن از سوی نهاد برگزار می شود.

مدیران کل محترم کتابخانه های عمومی استان ها

سلام علیکم            

همانگونه که مطلعید جشنوارة بین‌المللی امام رضا (علیه‌السلام) همه‌ساله به مناسبت میلاد آن امام همام و کریمة اهل بیت حضرت فاطمة معصومه (سلام الله علیها) در گسترة ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود. 

«جشنوارة کتاب‌خوانی رضوی» از سری برنامه‌های موضوعی است که بنابر پیشنهاد دبیرخانه جشنواره بین المللی امام رضا (علیه‌السلام) و موافقت نهاد ، در سال جاری ششمین دوره آن به عنوان یکی از برنامه های سال خواندن از سوی نهاد برگزار می شود.             

شورای برنامه ریزی جشنواره مذکور در نهاد تشکیل شده و انتظار می رود با مشارکت گسترده مدیران، کارشناسان و کتابداران و اعضای کتابخانه های عمومی ، برگزاری این دوره از جشنواره متفاوت و پر رونق تر از دوره های قبل باشد. جهت انجام هماهنگیهای بعدی همکاران اداره کل فرهنگی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی پاسخگو خواهند بود.             

به پیوست شیوه نامه اجرایی «جشنواره کتاب خوانی رضوی» جهت بهره برداری و اجرا ارسال می‌گردد.   

 [PageVisit]