تماس با ما
ساعات و شیفت کاری کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی جدول ساعت کاری و شیفت کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی
ساعات و شیفت کاری کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی
ردیف
نام کتابخانه
شهرستان
نام شهر
شروع بکار
 پایان کار
شیفت کاری
مراجعین زن
مراجعین مرد
1
شماره یک
اراک
اراک
7:30
19:30
دوشیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
2
دکتر حصیبی
اراک
اراک
7:30
19:30
دوشیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
3
استاد دهگان
اراک
اراک
7:30
19:30
دوشیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
4
امام حسین(ع)
اراک
اراک
7:30
19:30
دوشیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
5
امام خمینی (ره)
اراک
اراک
7:30
19:30
دوشیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
6
شهدای سنجان
اراک
اراک
7:30
13:30
تک شیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
7
صاحب الامر(عج)
اراک
اراک
7:30
13:30
تک شیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
8
ولیعصر(عج)
اراک
اراک
7:30
13:30
تک شیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
9
امیرالمومنین(ع)
اراک
اراک
7:30
19:30
دوشیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
10
علی بن ابیطالب(ع)
اراک
اراک
7:30
13:30
تک شیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
11
آیت الله اراکی
اراک
اراک
7:30
19:30
دوشیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
12
شهید زراستوند
اراک
اراک
7:30
19:30
دوشیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
13
حجت الاسلام میرجعفری
اراک
اراک
7:30
19:30
دوشیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
14
شهدای معصومیه
اراک
اراک
7:30
13:30
تک شیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
15
شهدای خیرآباد
اراک
اراک
7:30
13:30
تک شیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
16
کربلائی کاظم ساروقی
اراک
ساروق
7:30
13:30
تک شیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
17
شهدای داوداباد
اراک
داوداباد
7:30
13:30
تک شیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
18
شهدای مرزیجران
اراک
اراک
7:30
13:30
تک شیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
19
علامه اقبال آشتیانی
آشتیان
آشتیان
7:30
19:30
دو شیفت
همه روزه
همه روزه
20
امام خمینی (ره)
آشتیان
روستای گرکان
7:30
13:30
تک شیفت
همه روزه
همه روزه
21
حضرت سیدالشهدا (ع)
آشتیان
روستای کردیجان
7:30
12:30
تک شیفت
همه روزه
همه روزه
22
پروفسور حسابی
تفرش
تفرش
07:30
19:30
دوشیفت
همه روزه
همه روزه
23
شهید بهشتی
خمین
خمین
7:30
19:30
دو شیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
24
سرداران شهید
خمین
خمین
7:30
19:30
دو شیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
25
شهدای قورچی باشی
خمین
قورچی باشی
7:30
13:30
تک شیفت
همه روزه
همه روزه
26
شهید مصطفی خمینی
خمین
روستای شهابیه
7:30
13:30
تک شیفت
همه روزه
همه روزه
27
ابوذر غفاری
خمین
روستای دهنو
7:30
13:30
تک شیفت
همه روزه
همه روزه
28
صاحب الزمان(عج)
خمین
روستای رباط مراد
7:30
13:30
تک شیفت
همه روزه
همه روزه
29
معراج
خنداب
خنداب
07:30
19:30
دوشیفت
همه روزه
همه روزه
30
ادیب الممالک
خنداب
جاورسیان
8:00تا 12:00
 14:00تا 17:00
دوشیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
31
توحید
خنداب
روستای اناج
07:30
13:30
تک شیفت
روزهای فرد
روزهای فرد
32
اشراق
دلیجان
دلیجان
07:30
19:30
دوشیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
33
فاضلین نراقی
دلیجان
نراق
 شنبه و پنجشنبه
7:30تا 13:30
سایر روزها
12:30تا 18:30
تک شیفت
همه روزه
همه روزه
34
علامه دلیجانی
دلیجان
دلیجان
07:30
19:30
دوشیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
35
الغدیر
دلیجان
روستای راونج
8:00تا 13:00
14:00تا 18:00
چهارشنبه و پنجشنبه
همه روزه
همه روزه
36
امام علی (ع)
زرندیه
مامونیه
7:30
19:30
دو شیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
37
باقرالعلوم (ع)
زرندیه
خشکرود
روزهای زوج
7:30تا 13:30
روزهای فرد
12:30تا 18:30
تک شیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
38
امام حسن مجتبی (ع)
زرندیه
زاویه
شنبه و پنجشنبه
7:30تا 13:30
سایر روزها
12:30تا 18:30
تک شیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
39
شهدای پرندک
زرندیه
پرندک
7:30
13:30
تک شیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
40
شهدای علیشار
زرندیه
روستای علیشار
7:30
13:30
تک شیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
41
شهید هاشمی نژاد
ساوه
ساوه
07:30
19:30
دوشیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
42
ولی عصر (عج)
ساوه
ساوه
07:30
19:30
دوشیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
43
سلمان ساوجی
ساوه
ساوه
07:30
19:30
دوشیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
44
علامه عسگری
ساوه
ساوه
07:30
19:30
دوشیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
45
شهید چمران
ساوه
غرق آباد
07:30
13:30
تک شیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
46
شهید نظر فخاری
ساوه
نوبران
07:30
13:30
تک شیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
47
امیر المومنین (ع)
شازند
آستانه علوی
8
17
دو شیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
48
شهدای توره
شازند
توره
8
14
تک شیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
49
شهدای شازند
شازند
شازند
8
14
تک شیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
50
 شهیدمطهری مهاجران
شازند
مهاجران
8
19
دوشیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
51
حضرت زهرا(س) مهاجران
شازند
مهاجران
8
14
تک شیفت
همه روزه
-
52
شهدای مالمیر
شازند
روستای مالمیر
7:30
14:30
تک شیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
53
شهدای حصار فر
شازند
روستای حصار
8
14
تک شیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
54
شهید سیاوش امیری
شازند
شازند
7:30
19:30
دو شیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
55
شهدای نهرمیان
شازند
روستای نهرمیان
07:30
14:00
تک شیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
56
امام خمینی (ره)
شازند
روستای قدمگاه
07:30
14:00
تک شیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
57
شهدای هندودر
شازند
هندودر
8
14
تک شیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
58
شهدای بازنه
شازند
شهباز
13
20
تک شیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
59
ملاصدرا شهباز
شازند
شهباز
7:30
13:30
تک شیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
60
 ولایت
فراهان
فرمهین
07:30
19:30
دوشیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
61
قائم مقام
فراهان
فرمهین
07:30
19:30
دوشیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
62
سردار اسداله هاشمی
فراهان
خنجین
روزهای فرد
8تا 14
روزهای زوج
12:30تا 18:30
تک شیفت
همه روزه
همه روزه
63
شهید نبی اله ونک
فراهان
روستای ونک
07:30
14:00
 سه شنبه و پنجشنبه
همه روزه
همه روزه
64
فخرالدین عراقی
کمیجان
کمیجان
07:30
19:30
دوشیفت
همه روزه
همه روزه
65
شادروان رضا محمودی
کمیجان
میلاجرد
07:30
19:30
دوشیفت
همه روزه
همه روزه
66
شهدای اسفندان
کمیجان
روستای اسفندان
12:30
19:30
یک شیفت
همه روزه
همه روزه
67
شیخ عبدانبی وفسی
کمیجان
روستای وفس
7:30
13:30
یک شیفت
همه روزه
همه روزه
68
حضرت زینب (س)
کمیجان
روستای خسروبیگ
7:30
13:30
یک شیفت
همه روزه
همه روزه
69
علامه طباطبایی
محلات
محلات
07:30
19:30
دوشیفت
روزهای زوج
روزهای فرد
70
آیت ا... مقدسی
محلات
محلات
07:30
19:30
دوشیفت
روزهای فرد
روزهای زوج
71
امام صادق (ع)
محلات
نیم ور
07:30
19:30
دوشیفت
همه روزه
همه روزه
منبع: روابط عمومی
 [PageVisit]