متون عمومي
1398/1/14 چهارشنبه

نوار راهبري
گزارش و مصاحبه
کتابداری تا اطلاع ثانوی تعطیل نیست اعضای کتابخانه شهید بهشتی خمین همچون اعضای یک خانواده هستند مسئول کتابخانه شهید بهشتی خمین گفت: موفقیت در سرپا نگاه داشتن کتابخانه در این مرحله، در برقراری ارتباط موثر با اعضا و تعلق خاطر اعضا به کتابخانه ریشه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور و هشدارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای جلوگیری از انتشار این ویروس، مدتی است که کتابخانه های عمومی سراسر کشور تعطیل شده است. در این روزهایی که تنها خانه نشینی به قطع زنجیره انتقال این ویروس کمک می کند، این بار تکنولوژی و فضای مجازی است که به کمک ما آمده تا روزهای شاید کسالت بار را، با دلتنگی کمتری سر کنیم. با این حال گویا دلتنگی و نگرانی تنها منحصر به جمع خانواده و دوست و آشنا نیست؛ فعالیت تعدادی از همکاران کتابدار در فضای مجازی حکایت از دلتنگی کتابداران و اعضای کتابخانه ها دارد و باید قدر بدانیم این ارتباطات راه دور را، که امید و انگیزه می دهد تا این روزهای سخت را تاب بیاوریم.

کتابخانه شهید بهشتی شهرستان خمین استان مرکزی با همراهی کتابداران و اعضای این کتابخانه در دوره خانه نشینی کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد. اشرف شمسی، مسئول کتابخانه شهید بهشتی در گفتگو با روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، گفت: کتابخانه ما در منطقه ای کم برخوردار واقع شده و به گمان من تنوع برنامه ها و مهارت کتابداران در برقراری ارتباط با مراجعان، آن را به مرکز فرهنگی محبوبی برای تمامی اقشار اعم از دانش آموزان، دانشجویان، طلاب، میانسالان و ... تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: به گمانم در کتابخانه شهید بهشتی ما کتابداران، بیش از اینکه مسئول کتابخانه باشیم، همراه و در کنار اعضا هستیم. بودن در کنار یکدیگر، حس تعلق خاطر را افزون می کند. اعضا که کتابخانه را همچون خانه خود بدانند، آنجا آرامش می گیرند و دیگر نه تنها اجباری برای انجام فعالیت های فرهنگی نیست، بلکه آن ها خود با ایده های خلاقانه در این حوزه پیش قدم می شوند؛ درست همانگونه که هر فردی تمایل دارد، خانه خود را زیباتر کند. کلاس های آموزشی کتابخانه ما، نمونه خوبی از این اتفاق است؛ اعضا تمایل دارند، داشته های خود را، بدون هیچگونه چشم داشتی با دیگران سهیم شوند و پیشرفت دیگر اعضا را سربلندی خود می دانند؛ درست مانند اعضای یک خانواده؛ بر این اساس مهدیه شیخ الاسلام، عضو ۱۶ ساله کتابخانه، از هنر خود استفاده کرده و مدیریت کلاس گل سازی کتابخانه را به عهده گرفته است؛ و یا یکی از اعضای جوان کتابخانه مسئولیت تدریس زبان انگلیسی را به اعضای کتابخانه عهده دار است.

شمسی، ادامه داد: با شروع قرنطینه و تعطیلی کتابخانه ها، پیشنهاد استمرار فعالیت های کتابخانه در فضای مجازی از سوی اعضا مطرح شد. بنابراین در پیام رسان «بله» گروهی تشکیل دادیم و آنجا فعالیت های کتابخانه از سر گرفته شد. در این محیط، کلاس گل سازی در قالب ویدیوهای آموزشی کماکان برقرار است. کتاب هایی از سوی کتابداران کتابخانه شهید بهشتی معرفی می شود و بچه ها نیز نقاشی ها و فایل های ویدیویی معرفی کتاب، شعرخوانی و قصه گویی خود را با دوستان خود به اشتراک می گذارند.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من اجبار به انجام برنامه های فرهنگی به ویژه در شرایطی که بچه ها آموزش های مدرسه را نیز به صورت مجازی دنبال می کنند، نتیجه نمی دهد؛ یقینا موفقیت در سرپا نگاه داشتن کتابخانه در این مرحله، در برقراری ارتباط موثر با اعضا و تعلق خاطر اعضا به کتابخانه ریشه دارد.

 [PageVisit]