متون عمومي
1398/1/14 چهارشنبه

نوار راهبري
اخبار کتابخانه های روستایی

1398/11/30 چهارشنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای علیشار در هفته چهارم بهمن همزمان با هفته چهارم بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای علیشار شهرستان زرندیه برگزار شد.

*
1
قصه گویی با موضوع حجاب و عفاف در روستای علیشار
به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای علیشار شهرستان زرندیه، برنامه قصه گویی با موضوع حجاب و عفاف در مدرسه شهید رجایی برگزار شد.

منبع: زرندیه
 [PageVisit]