متون عمومي
1398/1/14 چهارشنبه

نوار راهبري
اخبار کتابخانه های روستایی1398/11/30 چهارشنبه فعالیت‌های کتابخانه سیدالشهداء(ع) کردیجان در هفته چهارم بهمن همزمان با هفته چهارم بهمن، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهداء(ع) روستای کردیجان شهرستان آشتیان برگزار شد.

*
1
نشست کتاب‌خوان نماز در کتابخانه سیدالشهداء(ع) کردیجان برگزار شد
با حضور جمعی از دختران نوجوان روستای کردیجان شهرستان آشتیان، نشست کتاب‌خوان نماز در کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهداء(ع) برگزار شد.
در این نشست «پیوندهای نماز» نوشته محسن قرائتی، توسط فاطمه عبدالحسینی؛ «عبادت و نماز» نوشته جواد محدثی، توسط نرگس محمدگل؛ «نماز در خانواده» نوشته محمدمهدی تاج لنگرودی، توسط زهرا خسروانی؛ «چرا نماز بخوانیم؟» نوشته امیر رجبی، توسط زهرا واحدی؛ «نماز، حکایت‌ها و روایت‌ها» نوشته محمدعلی کریمی نیا، توسط سید حدیثه محمدرضائی و «روبه روی او» نوشته سعید روح افزا، توسط مائده نجاری معرفی و به اشتراک گذاشته شد.

منبع: آشتیان
 [PageVisit]