متون عمومي
1398/1/14 چهارشنبه

نوار راهبري
اخبار کتابخانه های روستایی1398/11/30 چهارشنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای مالمیر در هفته چهارم بهمن همزمان با هفته چهارم بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای مالمیر شهرستان شازند برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «در و صدف» در کتابخانه شهدای روستای مالمیر
با حضور جمعی از اعضای کودک و نوجوان، کتاب «در و صدف» نوشته محمد شجاعی در کتابخانه عمومی شهدای روستای مالمیر شهرستان شازند معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: شازند
 [PageVisit]