متون عمومي
1398/1/14 چهارشنبه

نوار راهبري
اخبار کتابخانه های روستایی
1398/11/26 شنبه فعالیت‌های کتابخانه امام خمینی(ره) گرکان در هفته سوم بهمن همزمان با هفته سوم بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) روستای گرکان شهرستان آشتیان برگزار شد.
منبع: آشتیان
 [PageVisit]