متون عمومي
1398/1/14 چهارشنبه

نوار راهبري
اخبار کتابخانه های شهری

1398/11/30 چهارشنبه فعالیت‌های کتابخانه شهید هاشمی خنجین در هفته چهارم بهمن همزمان با هفته چهارم بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید اسدالله هاشمی شهر خنجین برگزار شد.

*
1
معرفی و جمع خوانی کتاب در کتابخانه شهید هاشمی شهر خنجین
به مناسبت روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی، برنامه معرفی و جمع خوانی کتاب «اقتصاد مقاومتی؛ سکوی پیشرفت و عدالت» در کتابخانه عمومی سردار شهید اسدالله هاشمی شهر خنجین برگزار شد.

*
2
مدرسه شهید وثاقتی شهر خنجین میزبان کتاب‌خوان شد
به همت کتابخانه عمومی شهید اسدالله هاشمی شهر خنجین، نشست کتاب‌خوان در مدرسه پسرانه شهید وثاقتی برگزار شد.
در این نشست «امام خمینی(ره)» نوشته امیرحسین فردی، توسط علی رجبی سنج؛ «روح اله از تولد تا تبعید» نوشته محمدرضا شمس، توسط علی جواهری وثوق؛ «کرامات امام خمینی(ره)» نوشته اسماعیل محمدی، توسط محمدرضا عباسی؛ «میهمانی از ملکوت» نوشته سید حمیدموسوی گرمارودی، توسط جواد کشوری امین؛ «نقش و حقوق زن در اسلام» نوشته محمد صمدی خوشخو، توسط مهدی لطفی و «زندگانی حضرت زهرا(س)» نوشته منصور کریمیان، توسط حسین شاهمیرزالو معرفی و به اشتراک گذاشته شد.

منبع: فراهان
 [PageVisit]