متون عمومي
1398/1/14 چهارشنبه

نوار راهبري
اخبار کتابخانه های شهری


1398/11/30 چهارشنبه فعالیت‌های کتابخانه امام علی(ع) مامونیه در هفته چهارم بهمن همزمان با هفته چهارم بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام علی(ع) شهر مامونیه شهرستان زرندیه برگزار شد.

*
1
کارگاه آموزشی عفاف و حجاب در کتابخانه امام علی(ع) مامونیه
به همت کتابخانه عمومی امام علی(ع) و با حضور جمعی از بانوان، کارگاه آموزشی عفاف و حجاب در شهر مامونیه برگزار شد.

منبع: زرندیه
 [PageVisit]