متون عمومي
1398/1/14 چهارشنبه

نوار راهبري
اخبار کتابخانه های شهری
1398/11/30 چهارشنبه فعالیت‌های کتابخانه علامه عسگری ساوه در هفته چهارم بهمن همزمان با هفته چهارم بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی علامه عسگری شهر ساوه برگزار شد.

*
1
قصه گویی برای دانش‌آموزان در کتابخانه علامه عسگری ساوه
با حضور جمعی از دانش‌آموزان پایه چهارم و پنجم مدرسه دخترانه اصلاحچی شهر ساوه، برنامه قصه گویی از کتاب «بهترین مادر دنیا» نوشته غلامرضا حیدری ابهری در بخش کودک کتابخانه عمومی علامه عسگری برگزار شد.

 [PageVisit]