متون عمومي
1398/1/14 چهارشنبه

نوار راهبري
اخبار کتابخانه های شهری1398/11/30 چهارشنبه فعالیت‌های کتابخانه علامه دلیجانی دلیجان در هفته چهارم بهمن همزمان با هفته چهارم بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی علامه عبدالهادی دلیجانی شهر دلیجان برگزار شد.

*
1
نشست کتاب‌خوان دانش آموزی در شهر دلیجان برگزار شد
به همت کتابخانه عمومی علامه عبدالهادی دلیجانی، نشست کتاب‌خوان دانش آموزی در مدرسه دخترانه طریق الاسلام شهر دلیجان برگزار شد.

منبع: دلیجان
 [PageVisit]