متون عمومي
1398/1/14 چهارشنبه

نوار راهبري
اخبار کتابخانه های شهری
1398/11/30 چهارشنبه فعالیت‌های کتابخانه باقرالعلوم(ع) خشکرود در هفته چهارم بهمن همزمان با هفته چهارم بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی حضرت باقرالعلوم(ع) شهر خشکرود شهرستان زرندیه برگزار شد.

*
1
معرفی و جمع خوانی کتاب «برترین زن» در مدرسه شهید رجایی خشکرود
در راستای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و به همت کتابخانه عمومی حضرت باقرالعلوم(ع)، برنامه معرفی و جمع خوانی کتاب «برترین زن» نوشته مهدی مرادحاصل در مدرسه شهید رجایی شهر خشکرود برگزار شد.

منبع: زرندیه
 [PageVisit]