متون عمومي
1398/1/14 چهارشنبه

نوار راهبري
اخبار کتابخانه های شهری
1398/11/30 چهارشنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای بازنه شهر شهباز در هفته چهارم بهمن همزمان با هفته چهارم بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای بازنه شهر شهباز شهرستان شازند برگزار شد.

*
1
معرفی و جمع‌خوانی کتاب در کتابخانه شهدای بازنه شهر شهباز
با حضور جمعی از اعضای کودک و نوجوان، برنامه معرفی و جمع‌خوانی کتاب‌های «قصه هایی از بانو فاطمه(س)» نوشته حسین فتاحی و «ستاره‌های آسمان نماز» نوشته مرضیه غفار در کتابخانه عمومی شهدای بازنه شهر شهباز برگزار شد.

 [PageVisit]