اخبار ادارات شهرستان


1399/4/21 شنبه خرید اسباب بازی برای کتابخانه‌های عمومی شهرستان شازند به منظور جذب کودکان به مطالعه یار مهربان، کتابخانه‌های عمومی شهرستان شازند به اسباب بازی تجهیز شدند

محسن ساریخانی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شازند گفت: پیرو صورتجلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان شازند و به منظور جذب کودکان به مطالعه یار مهربان، مبلغ 50 میلیون ریال اسباب بازی و وسایل کمک آموزشی برای کتابخانه عمومی شهدای شازند، کتابخانه عمومی امیرالمومنین(ع) آستانه، کتابخانه عمومی شهدای هندودر، کتابخانه عمومی شهدای مالمیر و کتابخانه عمومی شهدای حصار و فر خریداری شد.
ساریخانی گفت: یکی از برنامه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تجهیز کتابخانه‌ها به اسباب‌بازی است تا از این طریق بتوان کودکان را به حضور در کتابخانه‌های عمومی جذب و همراه با شادی و نشاط ، کتاب‌های متناسب با نیاز آنها را ارائه کرد.

منبع: شازند
 [PageVisit]