اخبار ادارات شهرستان1399/3/22 پنجشنبه دیدار مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با فرماندار دلیجان مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی با فرماندار شهرستان دلیجان دیدار و گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی، مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی با سیامک سلیمانی، فرماندار شهرستان دلیجان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار پیرامون پیگیری روند اقدامات اداری واگذاری ساختمان پیشنهادی فرمانداری جهت تاسیس کتابخانه عمومی، مرمت حمام قدیمی روستای راوه توسط دهیاری و شورای روستا جهت  احداث کتابخانه و برگزاری آیین بازگشایی کتابخانه اشراق بحث و تبادل نظر شد.
در ادامه نیز مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با حضور در کتابخانه عمومی اشراق شهر دلیجان در جریان روند تعمیرات این کتابخانه قرار گرفت.

 [PageVisit]