متون عمومي
1398/1/14 چهارشنبه

نوار راهبري
اخبار ادارات شهرستان


1398/12/7 چهارشنبه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان کمیجان برگزار شد با حضور فرماندار کمیجان، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان برگزار شد.

با حضور سعید فایض پور، فرماندار کمیجان، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان با حضور اعضای حقیقی و حقوقی انجمن در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

منبع: کمیجان
 [PageVisit]