اخبار ستاد
1399/4/28 شنبه دیدار رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان دیدار و گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی، با هدف برگزاری برنامه‌های مشترک فرهنگی و آموزشی، مهرداد احمدی، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی با مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی دیدار و گفتگو کرد.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی در این دیدار گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان تنها دانشگاه متولی آموزش عالی فنی و حرفه ای در کشور به صورت تفکیک جنسیتی اقدام به آموزش دانشجو می کند.
احمدی افزود: عمده فعالیت آموزشی این دانشگاه در حال حاضر در سطح کاردانی است و هدف، تربیت تکنسین و نیروی کار ماهر است.
در این دیدار پیرامون برگزاری برنامه‌های مشترک فرهنگی و آموزشی، استقرار ایستگاه‌های مطالعه کتاب در فضاهای دانشگاه، اجرای طرح اهدای کتاب، راه اندازی کتابخانه مشارکتی در دانشگاه فنی امیرکبیر شهر اراک و بررسی راهکارهای انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک، بحث و تبادل نظر شد.

 [PageVisit]