اخبار ستاد1399/3/29 پنجشنبه سه شنبه های بدون خودرو در کتابخانه های عمومی استان مرکزی با هدف استفاده کمتر از خودرو و جایگزینی دوچرخه برای جلوگیری از آلودگی هوا، پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو در اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی، با هدف استفاده کمتر از خودرو و جایگزینی دوچرخه برای جلوگیری از آلودگی هوا، پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو با حضور مدیرکل و جمعی از کارشناسان ستادی در اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی برگزار شد.

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی در خصوص این برنامه گفت: برای مقابله با آلودگی هوای اراک، نیاز است که در کنار فرهنگ سازی و جلب مشارکت طیف‌های مختلف مردمی، روش های بازدارنده و مهار آلاینده‌ها واقدام های اثرگذار، طرح های نو و کاربردی همچون فراگیر شدن دوچرخه سواری به کار گرفته شود.

ثامنی با بیان این ‌که از تمامی همکاران دعوت می‌شود برای حفظ سلامت خودشان هم شده از دوچرخه استفاده کنند، افزود: گسترش فرهنگ دوچرخه سواری نقش به سزایی در کاهش تردد خودروهای شخصی و تک سرنشین در سطح شهر دارد.

 [PageVisit]