فهرست

خبر

شهرستان آشتیان
جمعیت شهرستان 15642
تعداد شهر 1
تعداد بخش 1
تعداد روستا ( بالای 1500 نفر ) 1
تعداد روستا ( زیر 1500 نفر ) 33
شاخص كتابخانه اعضاء متراژ زیربنا منابع
سرانه ( به ازای هر... ) (25000 نفر) (100 نفر) (100 نفر) (100 نفر)
4.7948 8.1831 7.7356 319.7609
تعداد / متراژ 3 1280 1230 50017
كتابخانه های عمومی نهادی مشاركتی مستقل جمع كل
شهـری 1 0 0 1
روستایی 2 0 0 2
 کتابخانه عمومی عباس اقبال آشتیانی
شهر آشتیان . بلوار امام خمینی(ره) . جنب پارک شهر
تلفن تماس 37223338 زیر بنا : 900  
کد پستی 3961753736 تاسیس : 1374
اینستاگرام eghbalashtiany.library
کانال بله ble.ir/pl127051
پرتال کتابخانه www.127051.samanpl.ir
کتابخانه عمومی سیدالشهداء کردیجان
روستای کردیجان . خیابان امیرالمومنین(ع) . طبقه فوقانی ساختمان دهیاری
تلفن تماس 37234559 زیر بنا : 115  
کد پستی 3963114935 تاسیس : 1393
اینستاگرام kordijan_library
کانال بله ble.ir/pl127068
پرتال کتابخانه www.127068.samanpl.ir
کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) گرکان
روستای گرکان . جاده اصلی. جنب موسسه خیریه امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس 37233587 زیر بنا : 215  
کد پستی 3966151114 تاسیس : 1377
اینستاگرام garakanlibrary
کانال بله ble.ir/pl127010
پرتال کتابخانه www.127010.samanpl.ir