فهرست

خبر

شهرستان اراک
جمعیت شهرستان 583982
تعداد شهر 3
تعداد بخش 4
تعداد روستا ( بالای 1500 نفر ) 9
تعداد روستا ( زیر 1500 نفر ) 115
شاخص كتابخانه اعضاء متراژ زیربنا منابع
سرانه ( به ازای هر... ) (25000 نفر) (100 نفر) (100 نفر) (100 نفر)
0.7706 0.8425 1.809 59.7715
تعداد / متراژ 18 4920 10564 349055
كتابخانه های عمومی نهادی مشاركتی مستقل جمع كل
شهـری 15 4 0 19
روستایی 3 0 0 3
کتابخانه عمومی استاد ابراهیم دهگان
شهر اراک. بلوار فاطمیه . میدان فاطمیه
تلفن تماس 33676628 زیر بنا : 1514  
کد پستی 3818717987 تاسیس : 1384
اینستاگرام dehgan.lib
کانال بله ble.ir/pl127003
پرتال کتابخانه www.127003.samanpl.ir
کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)
شهر اراک . کوی کرهرود . خیابان فاطمیه . روبه روی حسینیه فاطمیه
تلفن تماس 32735001 زیر بنا : 615  
کد پستی 3831718317 تاسیس : 1378
اینستاگرام karahrodpl
کانال بله ble.ir/pl127008
پرتال کتابخانه www.127008.samanpl.ir
کتابخانه عمومی امیرالمومنین(ع)
شهر اراک . کوی مسکن . بلوار شهیدان جهان پناه . طبقه همکف ستاد احیای امر به معروف
تلفن تماس 33137840 زیر بنا : 430  
کد پستی 3819694851 تاسیس : 1389
اینستاگرام arakamirpl
کانال بله ble.ir/pl127064
پرتال کتابخانه www.127064.samanpl.ir
کتابخانه عمومی آیت الله اراکی
شهر اراک . خیابان هپکو . فاز یک شهرک شهید بهشتی . فرهنگسرای آیینه
تلفن تماس 33125389 زیر بنا : 420  
کد پستی 3818959355 تاسیس : 1387
اینستاگرام araki.lib
کانال بله ble.ir/pl127001
پرتال کتابخانه www.127001.samanpl.ir
کتابخانه عمومی حجت الاسلام میرجعفری
شهر اراک . بلوار میرزای شیرازی . جنب دانشگاه اراک . پارک امیرکبیر
تلفن تماس 32780771 زیر بنا : 1000  
کد پستی 3815688131 تاسیس : 1377
اینستاگرام mirjafaripl_arak
کانال بله ble.ir/pl127061
پرتال کتابخانه www.127061.samanpl.ir
کتابخانه عمومی حضرت امام حسین(ع)
شهر اراک . شهرک الغدیر . خیابان تربیت .  کوچه غدیر 4
تلفن تماس 34350181 زیر بنا : 260  
کد پستی 3816994997 تاسیس : 1393
اینستاگرام lib_emamhoseenarak
کانال بله ble.ir/pl127066
پرتال کتابخانه www.127066.samanpl.ir
کتابخانه عمومی دکتر مهین حصیبی
شهر اراک . خیابان قائم مقام . انتهای پارک آزادی
تلفن تماس 33256063 زیر بنا : 1180  
کد پستی 3816697811 تاسیس : 1383
اینستاگرام hasibi.lib
کانال بله ble.ir/pl127021
پرتال کتابخانه www.127021.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شماره یک
شهر اراک . خیابان امام خمینی(ره) . روبروی بیمارستان طالقانی
تلفن تماس 32779058 زیر بنا : 785  
کد پستی 3816697833 تاسیس : 1352
اینستاگرام number1pl.lib
کانال بله ble.ir/pl127028
پرتال کتابخانه www.127028.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهید محمد زراستوند
شهر اراک . شهرک قدس . کوچه اتحاد یک
تلفن تماس 33664450 زیر بنا : 495  
کد پستی 3818633838 تاسیس : 1369
اینستاگرام ketabkhaneh_shahid_zarastvand
کانال بله ble.ir/pl127044
پرتال کتابخانه www.127044.samanpl.ir
کتابخانه عمومی علی بن ابیطالب(ع)
شهر اراک . کوی امام علی(ع) . خیابان 30متری خاتم الانبیاء . کوچه هنرستان
تلفن تماس 32786877 زیر بنا : 186  
کد پستی 3815873575 تاسیس : 1391
اینستاگرام ***
کانال بله ble.ir/pl127065
پرتال کتابخانه www.127065.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهدای شهرک ولیعصر(عج)
شهر اراک . شهرک ولیعصر(عج) . جنب پارک ولیعصر(عج)
تلفن تماس 34024018 زیر بنا : 215  
کد پستی 3819614878 تاسیس : 1382
اینستاگرام lib_valieasr_arak
کانال بله ble.ir/pl127033
پرتال کتابخانه www.127033.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهدای سنجان
شهر اراک . منطقه سنجان . بلوارکربلا . خیابان مخابرات
تلفن تماس 32722020 زیر بنا : 220  
کد پستی 3848147676 تاسیس : 1380
اینستاگرام plsenejan127026
کانال بله ble.ir/pl127026
پرتال کتابخانه www.127026.samanpl.ir
کتابخانه عمومی صاحب الامر(عج)
شهر اراک . منطقه سنجان . طبقه همکف امامزاده زرینه خاتون
تلفن تماس 32724005 زیر بنا : 220  
کد پستی 4848136155 تاسیس : 1394
اینستاگرام ***
کانال بله ble.ir/pl127077
پرتال کتابخانه www.127077.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهدای مرزیجران
روستای مرزیجران . خیابان امام حسین(ع) . کوچه شهید محمدصادق صالحی
تلفن تماس 34458266 زیر بنا : 160  
کد پستی 3857145586 تاسیس : 1385
اینستاگرام ***
کانال بله ble.ir/pl127058
پرتال کتابخانه www.127058.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهدای معصومیه
روستای معصومیه . خیابان خانه بهداشت
تلفن تماس 33546796 زیر بنا : 160  
کد پستی 3836179839 تاسیس : 1383
اینستاگرام maasumieh.library
کانال بله ble.ir/pl127036
پرتال کتابخانه www.127036.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهدای خیرآباد
روستای خیرآباد . خیابان امام خمینی(ره) . کوچه کتابخانه
تلفن تماس 33555708 زیر بنا : 160  
کد پستی 3837114414 تاسیس : 1381
اینستاگرام kheirabad_library
کانال بله ble.ir/pl127019
پرتال کتابخانه www.127019.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهدای داودآباد
شهر داودآباد . میدان امام حسن(ع) . جنب بانک کشاورزی
تلفن تماس 33353330 زیر بنا : 160  
کد پستی 3835143874 تاسیس : 1383
اینستاگرام davod.abadlibrary
کانال بله ble.ir/pl127020
پرتال کتابخانه www.127020.samanpl.ir
کتابخانه عمومی کربلایی کاظم ساروقی
شهرساروق . خیابان 72 تن . داخل محوطه آستان امامزادگان 72 تن
تلفن تماس 33572866 زیر بنا : 200  
کد پستی 3834149936 تاسیس : 1383
اینستاگرام lib.sarogh
کانال بله ble.ir/pl127057
پرتال کتابخانه www.127057.samanpl.ir