فهرست

خبر

شهرستان تفرش
جمعیت شهرستان 23953
تعداد شهر 1
تعداد بخش 1
تعداد روستا ( بالای 1500 نفر ) 0
تعداد روستا ( زیر 1500 نفر ) 77
شاخص كتابخانه اعضاء متراژ زیربنا منابع
سرانه ( به ازای هر... ) ( 25000 نفر ) ( 100 نفر ) ( 100 نفر ) ( 100 نفر )
1.0437 2.0164 3.0268 157.8967
تعداد / متراژ 1 483 725 37821
كتابخانه های عمومی نهادی مشاركتی مستقل جمع كل
شهـری 1 0 0 1
روستایی 0 0 0 0
کتابخانه عمومی پروفسور حسابی
شهر تفرش . خیابان آیت الله سعیدی
تلفن تماس 36223111 زیر بنا : 725  
کد پستی 3951756613 تاسیس : 1342
اینستاگرام hesabi_lib
کانال بله ble.ir/pl127016
پرتال کتابخانه www.127016.samanpl.ir