فهرست

خبر

شهرستان خمین
جمعیت شهرستان 102717
تعداد شهر 2
تعداد بخش 2
تعداد روستا ( بالای 1500 نفر ) 1
تعداد روستا ( زیر 1500 نفر ) 151
شاخص كتابخانه اعضاء متراژ زیربنا منابع
سرانه ( به ازای هر... ) (25000 نفر) (100 نفر) (100 نفر) (100 نفر)
1.4603 0.9551 1.9539 101.5694
تعداد / متراژ 6 981 2007 104329
كتابخانه های عمومی نهادی مشاركتی مستقل جمع كل
شهـری 3 0 0 3
روستایی 3 0 0 3
کتابخانه عمومی شهید بهشتی
شهر خمین . خیابان شریعتی . پارک شهید بهشتی
تلفن تماس 46224838 زیر بنا : 975  
کد پستی 3881135536 تاسیس : 1372
اینستاگرام library.shahidbeheshti
کانال بله ble.ir/pl127042
پرتال کتابخانه www.127042.samanpl.ir
کتابخانه عمومی سرداران شهید
شهر خمین . بلوار شهید بهشتی . کوی قائم . طبقه دوم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
تلفن تماس 46334829 زیر بنا : 300  
کد پستی 3881933373 تاسیس : 1374
اینستاگرام sardaran.shahid.lib
کانال بله ble.ir/pl127023
پرتال کتابخانه www.127023.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهدای قورچی باشی
شهر قورچی باشی . بلوار امام خمینی(ره) . کوچه بوعلی سینا
تلفن تماس 46263622 زیر بنا : 222  
کد پستی 3886115477 تاسیس : 1388
اینستاگرام ghorchilib
کانال بله ble.ir/pl127056
پرتال کتابخانه www.127056.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهید مصطفی خمینی
روستای شهابیه . خیابان دکتر حسابی . پشت پمپ بنزین
تلفن تماس 469363454 زیر بنا : 140  
کد پستی 3898160000 تاسیس : 1359
اینستاگرام *
کانال بله ble.ir/pl127045
پرتال کتابخانه www.127045.samanpl.ir
کتابخانه عمومی ابوذر غفاری
روستای دهنو . خیابان درمانگاه . کوچه شهید نصیرالاسلامی
تلفن تماس 46377366 زیر بنا : 300  
کد پستی 3899145334 تاسیس : 1362
اینستاگرام *
کانال بله ble.ir/pl127004
پرتال کتابخانه www.127004.samanpl.ir
کتابخانه عمومی صاحب الزمان (عج)
روستای رباط مراد . خیابان 22 بهمن . روبروی بانک صادرات
تلفن تماس 46361337 زیر بنا : 90  
کد پستی 3891617735 تاسیس : 1372
اینستاگرام *
کانال بله ble.ir/pl127050
پرتال کتابخانه www.127050.samanpl.ir