فهرست

خبر

شهرستان خنداب
جمعیت شهرستان 50083
تعداد شهر 2
تعداد بخش 2
تعداد روستا ( بالای 1500 نفر ) 3
تعداد روستا ( زیر 1500 نفر ) 78
شاخص كتابخانه اعضاء متراژ زیربنا منابع
سرانه ( به ازای هر... ) (25000 نفر) (100 نفر) (100 نفر) (100 نفر)
1.4975 5.441 2.4559 100.9025
تعداد / متراژ 3 2725 1230 50535
كتابخانه های عمومی نهادی مشاركتی مستقل جمع كل
شهـری 2 0 0 2
روستایی 1 0 0 1
کتابخانه عمومی معراج
شهر خنداب . خیابان گلزار شهدا . جنب پارک فرهنگ
تلفن تماس 35622616 زیر بنا : 700  
کد پستی 3841673741 تاسیس : 1373
اینستاگرام merajpl
کانال بله ble.ir/pl127059
پرتال کتابخانه www.127059.samanpl.ir
کتابخانه عمومی ادیب الممالک فراهانی
شهر جاورسیان . بلوار شهید چمران . کوچه داستان
تلفن تماس 35642160 زیر بنا : 310  
کد پستی 3845147612 تاسیس : 1372
اینستاگرام adib.javersiyan
کانال بله ble.ir/pl127005
پرتال کتابخانه www.127005.samanpl.ir
کتابخانه عمومی توحید اناج
دهستان اناج . شهرک شهید رجایی . میدان فرهنگ
تلفن تماس 35644225 زیر بنا : 220  
کد پستی 384164368 تاسیس : 1372
اینستاگرام touhidpl
کانال بله ble.ir/pl127017
پرتال کتابخانه www.127017.samanpl.ir