فهرست

خبر

شهرستان دلیجان
جمعیت شهرستان 54398
تعداد شهر 2
تعداد بخش 1
تعداد روستا ( بالای 1500 نفر ) 1
تعداد روستا ( زیر 1500 نفر ) 45
شاخص كتابخانه اعضاء متراژ زیربنا منابع
سرانه ( به ازای هر... ) (25000 نفر) (100 نفر) (100 نفر) (100 نفر)
1.8383 1.989 3.9615 123.9935
تعداد / متراژ 4 1082 2155 67450
كتابخانه های عمومی نهادی مشاركتی مستقل جمع كل
شهـری 3 0 0 3
روستایی 1 1 0 1
کتابخانه عمومی اشراق
شهر دلیجان . خ امام خمینی(ره) ، کوچه ارشاد، روبروی اتاق اصناف
تلفن تماس 44228520 زیر بنا : 1200  
کد پستی 3791164178 تاسیس : 1364
اینستاگرام eshragh.pl
کانال بله ble.ir/pl127006
پرتال کتابخانه www.127006.samanpl.ir
کتابخانه عمومی علامه عبدالهادی دلیجانی
شهر دلیجان . خیابان طالقانی . طبقه سوم ساختمان شهروند 2
تلفن تماس 44228529 زیر بنا : 275  
کد پستی 3791199991 تاسیس : 1394
اینستاگرام abdolhadi_library
کانال بله ble.ir/pl127069
پرتال کتابخانه www.127069.samanpl.ir
کتابخانه عمومی فاضلین نراقی
شهر نراق . خیابان امام خمینی(ره) . انتهای پارک شاهد
تلفن تماس 44462201 زیر بنا : 700  
کد پستی 3796189515 تاسیس : 1381
اینستاگرام libnaragh
کانال بله ble.ir/pl127013
پرتال کتابخانه www.127013.samanpl.ir
کتابخانه عمومی الغدیر
روستای راونج . جنب مسجد جامع
تلفن تماس 44262328 زیر بنا : 200  
کد پستی 3792154462 تاسیس : 1378
اینستاگرام lib.ravanj
کانال بله ble.ir/pl127007
پرتال کتابخانه www.127007.samanpl.ir