فهرست

خبر

شهرستان زرندیه
جمعیت شهرستان 71459
تعداد شهر 5
تعداد بخش 3
تعداد روستا ( بالای 1500 نفر ) 1
تعداد روستا ( زیر 1500 نفر ) 102
شاخص كتابخانه اعضاء متراژ زیربنا منابع
سرانه ( به ازای هر... ) (25000 نفر) (100 نفر) (100 نفر) (100 نفر)
1.7493 1.927 1.8052 82.208
تعداد / متراژ 5 1377 1290 58745
كتابخانه های عمومی نهادی مشاركتی مستقل جمع كل
شهـری 4 0 0 4
روستایی 1 1 0 1
کتابخانه عمومی امام علی علیه السلام
شهر مامونیه . خیابان امام خمینی(ره) . خیابان گلستان . نبش خیابان بهار
تلفن تماس 45223696 زیر بنا : 435  
کد پستی 3939539417 تاسیس : 1359
اینستاگرام imam.ali.pl3696
کانال بله ble.ir/pl127012
پرتال کتابخانه www.127012.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهدای پرندک
شهر پرندک . خیابان بسیج . جنب پارک شهداء
تلفن تماس 45282900 زیر بنا : 310  
کد پستی 6551537718 تاسیس : 1375
اینستاگرام parandakpl
کانال بله ble.ir/pl127031
پرتال کتابخانه www.127031.samanpl.ir
کتابخانه عمومی باقرالعلوم علیه السلام
شهر خشکرود . خیابان محمد رسول الله(ص)
تلفن تماس 45420020 زیر بنا : 250  
کد پستی 3774184166 تاسیس : 1393
اینستاگرام lib.khoshkroud
کانال بله ble.ir/pl127067
پرتال کتابخانه www.127067.samanpl.ir
کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی علیه السلام
شهر زاویه . خیابان معلم . خیابان پارک . طبقه دوم ساختمان ستاد بحران شهرداری
تلفن تماس 45264422 زیر بنا : 200  
کد پستی 3944157479 تاسیس : 1394
اینستاگرام lib_emamhasan_zavieh
کانال بله ble.ir/pl127071
پرتال کتابخانه www.127071.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهدای علیشار
روستای علیشار . خیابان دهیاری . ساختمان باغ هنر
تلفن تماس 45325005 زیر بنا : 85  
کد پستی 3919753459 تاسیس : 1383
اینستاگرام alishar_lib
کانال بله ble.ir/pl127034
پرتال کتابخانه www.127034.samanpl.ir