فهرست

خبر

شهرستان ساوه
جمعیت شهرستان 310365
تعداد شهر 4
تعداد بخش 2
تعداد روستا ( بالای 1500 نفر ) 2
تعداد روستا ( زیر 1500 نفر ) 173
شاخص كتابخانه اعضاء متراژ زیربنا منابع
سرانه ( به ازای هر... ) (25000 نفر) (100 نفر) (100 نفر) (100 نفر)
0.5639 0.5597 1.3774 38.1393
تعداد / متراژ 7 1737 4275 118371
كتابخانه های عمومی نهادی مشاركتی مستقل جمع كل
شهـری 6 2 0 8
روستایی 1 0 0 1
کتابخانه عمومی شهید عبدالکریم هاشمی نژاد
شهر ساوه . خیابان شریعتی . میدان مادر . کوچه شریعتی 12
تلفن تماس 42217100 زیر بنا : 1080  
کد پستی 3918698579 تاسیس : 1357
اینستاگرام saveh.hasheminejadpl
کانال بله ble.ir/pl127047
پرتال کتابخانه www.127047.samanpl.ir
کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج)
شهر ساوه . شهرک فجر . فاز یک . روبروی مدرسه آوا
تلفن تماس 42251795 زیر بنا : 310  
کد پستی 3919753459 تاسیس : 1384
اینستاگرام library.valiasr
کانال بله ble.ir/pl127062
پرتال کتابخانه www.127062.samanpl.ir
کتابخانه عمومی سلمان ساوجی
شهر ساوه . میدان فلسطین . بلوار دادگستری . جنب سالن ورزشی فجر
تلفن تماس 42247672 زیر بنا : 800  
کد پستی 3918698759 تاسیس : 1387
اینستاگرام salmansavojilibrary
کانال بله ble.ir/pl127025
پرتال کتابخانه www.127025.samanpl.ir
کتابخانه عمومی علامه مرتضی عسگری
شهر ساوه . انتهای خیابان بسیج 2 – بعد از  پمپ گاز CNG
تلفن تماس 42421330 زیر بنا : 320  
کد پستی 3914975851 تاسیس : 1385
اینستاگرام allamepl.saveh
کانال بله ble.ir/pl127053
پرتال کتابخانه www.127053.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهید مصطفی چمران
شهر غرق آباد . خیابان معلم
تلفن تماس 42302411 زیر بنا : 300  
کد پستی 3931815636 تاسیس : 1362
اینستاگرام ***
کانال بله ble.ir/pl127043
پرتال کتابخانه www.127043.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهید مهدی نظرفخاری
جاده ساوه - همدان . شهر نوبران 
تلفن تماس 42312282 زیر بنا : 316  
کد پستی 3933116948 تاسیس : 1366
اینستاگرام library.shahid_nazarfakhari
کانال بله ble.ir/pl127046
پرتال کتابخانه www.127046.samanpl.ir
کتابخانه عمومی امام سجاد(ع)
جاده ساوه - همدان . روستای ستق
تلفن تماس 42315311 زیر بنا : 160  
کد پستی 3948114893 تاسیس : 1395
اینستاگرام ketabkhanehsetaqh1382
کانال بله ble.ir/pl127022
پرتال کتابخانه www.127022.samanpl.ir