فهرست

خبر

شهرستان شازند
جمعیت شهرستان 117396
تعداد شهر 6
تعداد بخش 4
تعداد روستا ( بالای 1500 نفر ) 8
تعداد روستا ( زیر 1500 نفر ) 201
شاخص كتابخانه اعضاء متراژ زیربنا منابع
سرانه ( به ازای هر... ) (25000 نفر) (100 نفر) (100 نفر) (100 نفر)
2.7684 2.7548 3.5734 160.3147
تعداد / متراژ 13 3234 4195 188203
كتابخانه های عمومی نهادی مشاركتی مستقل جمع كل
شهـری 9 0 0 9
روستایی 4 0 0 4
کتابخانه عمومی شهید سیاوش امیری
شهر شازند . بلوار امام خمینی(ره) . پارک سوم خرداد
تلفن تماس 38223200 زیر بنا : 500  
کد پستی 3861853111 تاسیس : 1374
اینستاگرام sardaramiri.lib
کانال بله ble.ir/pl127024
پرتال کتابخانه www.127024.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهدای شازند
شهر شازند . خیابان رازی . جنب پارک تپه سنگی
تلفن تماس 38226371 زیر بنا : 290  
کد پستی 3861675857 تاسیس : 1390
اینستاگرام shohada_e_shazand
کانال بله ble.ir/pl127040
پرتال کتابخانه www.127040.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهید مرتضی مطهری
شهر مهاجران . کوی فرهنگیان . خیابان ملاصدرا . خیابان حافظ
تلفن تماس 38627717 زیر بنا : 155  
کد پستی 3991768375 تاسیس : 1390
اینستاگرام lib_motahari_mohajeran
کانال بله ble.ir/pl127048
پرتال کتابخانه www.127048.samanpl.ir
کتابخانه عمومی حضرت زهرا(س)
شهر مهاجران . فاز 2 پتروشیمی . خیابان بهار . بلوار داودی . داخل پارک بانوان
تلفن تماس 38627116 زیر بنا : 130  
کد پستی 3991715790 تاسیس : 1394
اینستاگرام ketabkhaneyehazratezah
کانال بله ble.ir/pl127072
پرتال کتابخانه www.127072.samanpl.ir
کتابخانه عمومی امیرالمومنین(ع)
شهر آستانه علوی . خیابان شهداء . روبروی پارک حرم
تلفن تماس 38433699 زیر بنا : 770  
کد پستی 3871685741 تاسیس : 1379
اینستاگرام amirastanehpl
کانال بله ble.ir/pl127014
پرتال کتابخانه www.127014.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهدای توره
شهر توره . بلوار امام خمینی(ره) . کوچه شهید رضائی
تلفن تماس 38643327 زیر بنا : 155  
کد پستی 3866111138 تاسیس : 1389
اینستاگرام toureh.lib
کانال بله ble.ir/pl127039
پرتال کتابخانه www.127039.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهدای هندودر
شهر هندودر . خیابان فرودسی . جنب کانون پرورش فکری کودکان
تلفن تماس 38423606 زیر بنا : 425  
کد پستی 3876115131 تاسیس : 1374
اینستاگرام libraryhendoodar
کانال بله ble.ir/pl127038
پرتال کتابخانه www.127038.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهدای بازنه
شهر شهباز . محله بازنه . انتهای بلوار امام خمینی(ره) . جنب آتش نشانی
تلفن تماس 38233086 زیر بنا : 180  
کد پستی 3864166985 تاسیس : 1378
اینستاگرام shohadayeshahbazlib
کانال بله ble.ir/pl127030
پرتال کتابخانه www.127030.samanpl.ir
کتابخانه عمومی ملاصدرا
شهر شهباز . محله هفته . جنب مسجد جامع . کوچه ابراهیم دارابی
تلفن تماس 38246090 زیر بنا : 160  
کد پستی 3864146135 تاسیس : 1383
اینستاگرام molasadralib
کانال بله ble.ir/pl127060
پرتال کتابخانه www.127060.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهدای حصار و فر
روستای حصار . خیابان اصلی . محله پایین
تلفن تماس 38645820 زیر بنا : 320  
کد پستی 3866177416 تاسیس : 1374
اینستاگرام lib_hesarvafar_shazand
کانال بله ble.ir/pl127032
پرتال کتابخانه www.127032.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهدای نهرمیان
روستای نهرمیان . خیابان امام خمینی(ره) . خیابان شهداء
تلفن تماس 38443586 زیر بنا : 160  
کد پستی 3869113365 تاسیس : 1383
اینستاگرام shohadalibnahramian.pl
کانال بله ble.ir/pl127037
پرتال کتابخانه www.127037.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهدای مالمیر
روستای مالمیر . جنب مدرسه راهنمایی دخترانه
تلفن تماس 38426401 زیر بنا : 202  
کد پستی 3878143599 تاسیس : 1374
اینستاگرام malmirlib
کانال بله ble.ir/pl127035
پرتال کتابخانه www.127035.samanpl.ir
کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)
روستای قدمگاه . خیابان امام خمینی(ره) . جنب درمانگاه
تلفن تماس 38243902 زیر بنا : 212  
کد پستی 3863163787 تاسیس : 1383
اینستاگرام emamlibghadamgah.pl
کانال بله ble.ir/pl127009
پرتال کتابخانه www.127009.samanpl.ir