فهرست

خبر

شهرستان فراهان
جمعیت شهرستان 27983
تعداد شهر 3
تعداد بخش 2
تعداد روستا ( بالای 1500 نفر ) 1
تعداد روستا ( زیر 1500 نفر ) 65
شاخص كتابخانه اعضاء متراژ زیربنا منابع
سرانه ( به ازای هر... ) (25000 نفر) (100 نفر) (100 نفر) (100 نفر)
4.467 3.0626 3.252 212.3897
تعداد / متراژ 5 857 910 59433
كتابخانه های عمومی نهادی مشاركتی مستقل جمع كل
شهـری 3 0 0 3
روستایی 2 0 0 2
کتابخانه عمومی ولایت
شهر فرمهین . بلوار شهید فهمیده . جنب پارک بسیج
تلفن تماس 33722667 زیر بنا : 220  
کد پستی 3953149553 تاسیس : 1390
اینستاگرام velayatpl
کانال بله ble.ir/pl127041
پرتال کتابخانه www.127041.samanpl.ir
کتابخانه عمومی قائم مقام فراهانی
شهر فرمهین . خیابان معلم . کوچه بهزیستی
تلفن تماس 33723606 زیر بنا : 220  
کد پستی 3953116933 تاسیس : 1383
اینستاگرام libghaemmaghamfarahani
کانال بله ble.ir/pl127055
پرتال کتابخانه www.127055.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهید اسدالله هاشمی
شهر خنجین . بلوار  امام خمینی(ره). جنب بخشداری
تلفن تماس 35463853 زیر بنا : 160  
کد پستی 3856114115 تاسیس : 1381
اینستاگرام khenejin_library
کانال بله ble.ir/pl127018
پرتال کتابخانه www.127018.samanpl.ir
کتابخانه عمومی امام رضا(ع)
شهر  تلخاب . خیابان کتاب
تلفن تماس 58230028 زیر بنا : 150  
کد پستی 3957144993 تاسیس : 1394
اینستاگرام ketaboooo7
کانال بله ble.ir/pl127074
پرتال کتابخانه www.127074.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهید نبی الله ونک
روستای ونک
تلفن تماس 58235919 زیر بنا : 160  
کد پستی 3856113348 تاسیس : 1383
اینستاگرام vanak_library
کانال بله ble.ir/pl127063
پرتال کتابخانه www.127063.samanpl.ir