فهرست

خبر

شهرستان کمیجان
جمعیت شهرستان 33756
تعداد شهر 2
تعداد بخش 2
تعداد روستا ( بالای 1500 نفر ) 2
تعداد روستا ( زیر 1500 نفر ) 49
شاخص كتابخانه اعضاء متراژ زیربنا منابع
سرانه ( به ازای هر... ) (25000 نفر) (100 نفر) (100 نفر) (100 نفر)
3.703 5.3294 3.866 182.9956
تعداد / متراژ 5 1799 1305 61772
كتابخانه های عمومی نهادی مشاركتی مستقل جمع كل
شهـری 2 0 0 2
روستایی 3 0 0 3
کتابخانه عمومی فخرالدین عراقی
شهر کمیجان. بلوار یادگار امام(ره) . میدان امام حسین (ع)
تلفن تماس 35454770 زیر بنا : 460  
کد پستی 3851743945 تاسیس : 1372
اینستاگرام komijanpl.99
کانال بله ble.ir/pl127054
پرتال کتابخانه www.127054.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شادروان رضا محمودی
شهر میلاجرد . خیابان شهداء . چهارراه سوم . خیابان ولی عصر شمالی
تلفن تماس 35552545 زیر بنا : 310  
کد پستی 3855166161 تاسیس : 1372
اینستاگرام milajerdpl50
کانال بله ble.ir/pl127027
پرتال کتابخانه www.127027.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شیخ عبدالنبی وفسی
روستای وفس . جنب مدرسه راهنمائی شهیدموسولو
تلفن تماس 58223373 زیر بنا : 160  
کد پستی 3853188711 تاسیس : 1372
اینستاگرام ***
کانال بله ble.ir/pl127049
پرتال کتابخانه www.127049.samanpl.ir
کتابخانه عمومی شهدای اسفندان
روستای اسفندان . خیابان محمد رسول الله(ص)
تلفن تماس 35466452 زیر بنا : 160  
کد پستی 3853135713 تاسیس : 1380
اینستاگرام esfandan.libe
کانال بله ble.ir/pl127029
پرتال کتابخانه www.127029.samanpl.ir
کتابخانه عمومی حضرت زینب(س)
روستای خسروبیگ . طبقه دوم ساختمان دهیاری
تلفن تماس 35557626 زیر بنا : 146  
کد پستی 3854183515 تاسیس : 1394
اینستاگرام lib.hazratzeynab
کانال بله ble.ir/pl127073
پرتال کتابخانه www.127073.samanpl.ir