فهرست

خبر

شهرستان محلات
جمعیت شهرستان 57375
تعداد شهر 2
تعداد بخش 1
تعداد روستا ( بالای 1500 نفر ) 0
تعداد روستا ( زیر 1500 نفر ) 39
شاخص كتابخانه اعضاء متراژ زیربنا منابع
سرانه ( به ازای هر... ) (25000 نفر) (100 نفر) (100 نفر) (100 نفر)
1.3072 1.4379 4.8802 133.7778
تعداد / متراژ 3 825 2730 76755
كتابخانه های عمومی نهادی مشاركتی مستقل جمع كل
شهـری 3 0 0 3
روستایی 0 0 0 0
کتابخانه عمومی علامه طباطبایی (ره)
شهر محلات . میدان خیبر . خیابان شهید صیاد شیرازی . جنب پارک جنگلی
تلفن تماس 43251113 زیر بنا : 2010  
کد پستی 3781684895 تاسیس : 1374
اینستاگرام lib_allame_mahallat
کانال بله ble.ir/pl127052
پرتال کتابخانه www.127052.samanpl.ir
کتابخانه عمومی آیت ا... مقدسی (ره)
شهر محلات . خیابان شهید رجایی میانی . روبروی قرض الحسنه مهدیه
تلفن تماس 43223200 زیر بنا : 410  
کد پستی 3781773356 تاسیس : 1348
اینستاگرام lib_moghaddasi_mahallat
کانال بله ble.ir/pl127002
پرتال کتابخانه www.127002.samanpl.ir
کتابخانه عمومی امام صادق (ع) نیم ور
شهر نیم ور . خیابان طالقانی . نبش گلستان 13
تلفن تماس 43323600 زیر بنا : 310  
کد پستی 3784143381 تاسیس : 1373
اینستاگرام emamsadegh_library_nimvar
کانال بله ble.ir/pl127011
پرتال کتابخانه www.127011.samanpl.ir