فهرست

اخبار شهرستان‌ها

اطلاع رسانی جشنواره رضوی در جلسه کارگروه فرهنگی فرمانداری شهرستان ساوه

با حضور رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ساوه، اطلاع رسانی جشنواره رضوی در جلسه کارگروه فرهنگی فرمانداری شهرستان انجام شد.
در این جلسه حوری صاحب، نحوه شرکت در دوازدهمین جشنواره کتابخانه رضوی و خدمات رسانی کتابخانه ها را برای روسای ادارات توضیح داد و طرح پیک کتاب را معرفی کرد.
در پایان مصوب شد فرمانداری فراخوان و پوسترهای جشنواره رضوی را برای ادارات ارسال کند و تمامی کارمندان ادارات و خانواده هایشان برای شرکت در این جشنواره ملزم شوند. همچنین فرمانداری در آبان ماه مصادف با هفته کتاب از برترین اداره به لحاظ میزان مشارکت در جشنواره رضوی تقدیر به عمل آورد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ