فهرست

اخبار شهرستان‌ها

محفل قرآنی «حجاب و عفاف» در کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه

محفل قرآنی کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه با موضوع «حجاب و عفاف» ویژه مادران و کودکان در بخش کودک کتابخانه برگزار شد.
در این برنامه ضمن معرفی آیه حجاب و مبحث مفهوم محرم و نامحرم، مسابقه ای حضوری برای کودکان به صورت بازی و شعرخوانی اجرا شد تا با مفهوم حجاب و محارم بیش از پیش آشنا شوند.
 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ