فهرست

اخبار شهرستان‌ها

قصه گویی از منابع جشنواره رضوی در مدرسه سیدالشهداء(ع) شهر مهاجران

با هدف آشنایی دانش اموزان با کتب جشنواره رضوی، کتابدار کتابخانه حضرت زهرا(س) در مدرسه  ابتدایی سیدالشهداء(ع) شهر مهاجران حضور یافت و توضیحاتی از شیوه شرکت در مسابقه به دانش آموزان ارائه داد.
همچنین از «کتاب بیدار شو بابا» توسط دانش آموزان مدرسه قصه گویی شد و در پایان برگه هایی از کتاب «نادانی دشمن ماست» جهت شرکت در مسابقه نقاشی بین دانش آموزان توزیع شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ