فهرست

اخبار شهرستان‌ها

اطلاع رسانی منابع جشنواره رضوی در مدرسه علی بن ابیطالب(ع) شهر تفرش

مسئول کتابخانه عمومی حکیم نظامی با حضور در مدرسه ابتدایی حضرت علی بن ابیطالب(ع) شهر تفرش به معرفی منابع جشنواره کتابخوانی رضوی برای دانش آموزان پرداخت.
 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ