فهرست

اخبار شهرستان‌ها

جلسه توجیهی جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه سیدالشهدا(ع) کردیجان 

جلسه توجیهی دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی با حضور دانش آموزان مدرسه زینبیه روستای کردیجان در کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهداء(ع) برگزار شد.
در این برنامه منابع جشنواره در ابتدا به دانش آموزان معرفی و نحوه ثبت نام و شرکت در این مسابقه توسط کتابدار آموزش داده شد و از دانش آموزان درخواست شد که در این مسابقه فرهنگی همانند دوره های قبل حضور پررنگی داشته باشند. 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ