فهرست

اخبار شهرستان‌ها

قصه گویی از کتابهای جشنواره رضوی برای کودکان در کتابخانه شهدای داودآباد

با حضور جمعی از دختران دانش آموز، برنامه قصه گویی از کتابهای جشنواره رضوی در کتابخانه عمومی شهدای شهر داودآباد برگزار شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ