فهرست

اخبار شهرستان‌ها

مسابقه نقاشی با محوریت جشنواره رضوی در کتابخانه سلمان ساوجی

جمعی از کودکان شهر ساوه با حضور در کتابخانه سلمان ساوجی به بازدید از بخش های مختلف و مسابقه نقاشی با محوریت جشنواره رضوی پرداختند. در ادامه نیز قصه گویی از کتاب «مسافران شب برفی» و کتاب «نادانی دشمن ماست» توسط کتابداران انجام شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ