فهرست

اخبار شهرستان‌ها

اطلاع رسانی جشنواره رضوی در مدرسه حکمت روستای حصار

مسئول کتابخانه عمومی شهدای حصار و فر با حضور در مدرسه ابتدایی حکمت روستای حصار به معرفی منابع جشنواره کتابخوانی رضوی برای دانش آموزان پرداخت.
در پایان نیز برگه هایی از کتاب «نادانی دشمن ماست» جهت شرکت کودکان در مسابقه نقاشی، بین دانش آموزان توزیع شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ