فهرست

اخبار شهرستان‌ها

معرفی منابع جشنواره کتابخوانی رضوی در مدارس شهر توره 

با هدف معرفی و آشنایی دانش آموزان و معلمان مدارس با نحوه برگزاری و منابع دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، کتابدار کتابخانه شهدای توره با حضور در مدارس به اجرای برنامه های فرهنگی پرداخت.
نسخه قابل چاپ