فهرست

اخبار شهرستان‌ها

آموزش احکام نمازو روزه در پیشخان کتابخانه ای اندیشه روستای چهرقان

به مناسبت لیالی قدر و ماه رمضان، جلسه آموزشی حلقه صالحین با موضوع آموزش احکام  نماز و روزه توسط نوجوانان بسیجی در پیشخان کتابخانه ای اندیشه روستای چهرقان برگزار شد.
نسخه قابل چاپ