فهرست

اخبار شهرستان‌ها

جمع خوانی کتاب «شجاع مثل خودت» در پیشخان کتابخانه ای اندیشه چهرقان

به مناسبت روز جمهوری اسلامی، جلسه جمع خوانی کتاب «شجاع مثل خودت» نوشته پت زیت لو میر در بخش کودک پیشخان کتابخانه ای اندیشه روستای چهرقان برگزار شد.
نسخه قابل چاپ