فهرست

اخبار شهرستان‌ها

مراسم روز کتابخانه گردی در کتابخانه شهدای شهر قورچی باشی

ویژه برنامه کتابخانه گردی در کتابخانه شهدای قورچی باشی همراه با برنامه های متنوع فرهنگی، بازدید دانش آموزان، آموزش کاردستی، نشست کتابخوان مادران خانه دار، بازدید مسئولین و برگزاری مسابقه ویژه کودکان برگزار شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ