فهرست

اخبار شهرستان‌ها

مراسم روز درختکاری در کتابخانه شهدای شهر قورچی باشی

ویژه برنامه کاشت نهال و بزرگداشت روز درختکاری با حضور مسئولین شهر قورچی باشی از جمله دبیری، شهردار؛ مظاهری، رییس شورای شهر؛ بیات، عضو شورا شهر و جمعی از اعضای  فعال در کتابخانه عمومی شهدای قورچی باشی برگزار شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ