فهرست

اخبار شهرستان‌ها

معرفی کتاب برای کودکان روستاهای هزاوه و گوار توسط عمو کتابی

کتابخانه سیار پرتو دانایی با حضور در روستاهای گوار و هزاوه شهرستان اراک، به اجرای برنامه های ترویجی کتابخوانی و خدمات کتابخانه ای می پردازد. عمو کتابی  با حضور در مدارس روستایی، به معرفی کتاب «ماه صفا و پاکی؛ ماه رمضان» برای دانش آموزان تازه به سن تکلیف رسیده پرداخت.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ