فهرست

اخبار شهرستان‌ها

بازدید دانش آموزان و معرفی کتاب در کتابخانه سلمان ساوجی ساوه

جمعی از قرآن آموزان مدرسه قرآنی بشری از بخش کودک کتابخانه سلمان ساوجی شهر ساوه بازدید کردند. در این بازدید قصه گویی از کتاب «چی دیدی چندتا دیدی» توسط سعیده سادات مداحی، کتابدار کتابخانه سلمان ساوجی انجام گرفت.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ