فهرست

اخبار شهرستان‌ها

جمع خوانی و قصه گویی در کتابخانه اقبال آشتیانی شهر آشتیان

به مناسبت دهه کرامت، برنامه جمع خوانی و قصه گویی از کتاب «ده قصه از امام رضا(ع)» در کتابخانه عمومی عباس اقبال آشتیانی شهر آشتیان برگزار شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ