فهرست

اخبار شهرستان‌ها

بازدید سرپرست اداره کل از کتابخانه شهید مصطفی خمینی روستای شهابیه

سکینه خاتون مهدیان پور، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی با حضور در شهرستان خمین از کتابخانه شهید مصطفی خمینی روستای شهابیه بازدید کرد و در جریان مسائل کتابخانه قرار گرفت.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ