فهرست

اخبار شهرستان‌ها

انجمن ادبی کتابخانه امام صادق(ع) شهر نیم ور برگزار شد

به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، جلسه  انجمن ادبی کتابخانه امام صادق(ع) شهر نیم ور برگزار شد.
 
نسخه قابل چاپ