فهرست

اخبار شهرستان‌ها

نهاد کتابخانه ها

اطلاع رساني جذب نيروي كتابدار جهت كتابخانه عمومي امام علي(ع) شهر مامونیه

 اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان مركزي با هماهنگي نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور و به جهت افزايش كارآيي و پويايي كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان زرنديه، در نظر دارد 1 نفر نيروي كتابدار واجد شرايط بومي را در قالب قرارداد ساعتي(محدود) جهت فعاليت در كتابخانه عمومي امام علي(ع) جذب نمايد.
فايل های مربوطه : آگهي استخدام زرنديه.pdf79.16 KB
نسخه قابل چاپ